Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri (YTK)

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri (YTK)

Madencilik faaliyetleriniz başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yaparak, faaliyetleriniz başlamadan, sonuna kadar karşınıza çıkacak teknik zorlukları, kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak siz yatırımcıları doğru bilgilendirip projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlar.

Çalışma konularımız aşağıda verilmiştir;

 • Alan Sorgulama / Bilgi Döküm Hizmeti,
 • İlk Müracaat İşlemleri
 • Ön İnceleme Raporu
 • Maden Arama Projesi
 • Ön/Genel/Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • İşletme/Temdit Projesi Hazırlanması (Yer Üstü / Yer Altı İşletme)
 • Hali Hazır Haritası Ölçümü Ve Çizimi
 • Birleştirme, Küçültme Ve İzin Alanı Değişikliği İçin İşletme Projesi Hazırlanması
 • İşletme İzni. Sevk İşi Alımı, Daimi Nezaretçi Ve Teknik Eleman Ataması
 • 29 Madde Evraklarının Hazırlanması
 • İmalat Haritası Ölçümü Ve Çizimi
 • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması
 • Maden Ruhsatlarının Devir İşlemleri
 • Maden Ruhsatlarının Rödövans İşlemleri
 • 3B (Boyutlu) Açık Ocak Maden Tasarımı
 • 3B (Boyutlu)Yeraltı Ocak Tasarımı
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Alternatif Ocak Modelleri
 • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Maden Rezerv Hesaplamaları
 • Üç Boyutlu Atık Barajı Tasarımı
 • Patlatma ve Delik Geometrisi Dizaynı
 • Üç Boyutlu Patlama Tasarımı
 • Terk Raporu Hazırlanması
 • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri
 • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın Hazırlanması
 • Daimi Nezaretçi Hizmetleri
 • Kamulaştırma
 • Arazi/Ruhsat Etütleri ve Sondaj Yeri Tespitleri ve Gerekli İzinlerin Alınması
 • Rezerv Hesapları
 • 7 Madde (Mera, Orman, ÇED, GSM vb.) İzinleri
 • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) Hizmetleri (Maden işleri Genel Müdürlüğü'nde her grup ruhsat takibi, Nisan Ayı Evraklarının Hazırlanması ve Sunulması, Ruhsat Sorgulaması, Ruhsat Takibi, Müracaat gibi diğer tüm işlemler)
 • Mülkiyet izinleri, Ruhsat Alım/Satım İşlemleri
 • Hammadde Üretim izninin Alınması

2 (B) Grubu ve Mermer, Endüstriyel Hammaddeler, Metalik Madenler, Kömür Madenciliği konularında, arama evresinden sonra gerekli olan; etüt, modelleme, fizibilite, yeraltı ve yerüstü işletme tasarımları, cevher hazırlama, zenginleştirme tasarımları ve uygulamaları,

İÇ DENETİM; Tüm madencilik faaliyetlerinizin maliyet muhasebesi, hukuki yükümlülükler, verimli üretim ve tasarruflar, stok durumu, iyileştirmeler, kapasite artışı ve pazar konularında sonuç odaklı iç denetimlerin gerçekleştirilmesidir. Yöneticilerin, denetim ve kontrol talepleri doğrultusunda, istedikleri konularda objektif sayısal veri temin edilecek ve tavsiyelerimiz ekonomik kazancınız olacaktır. Yeni yönetmelikler ile yeraltı madenlerinin periyodik denetim zorunluluğu da tarafımızdan sağlanmış olacaktır.

Yetkilendirilmiş tüzel kişilik hizmetlerini; Sistem Mühendislik ile Fides Mühendislik ortak çalışması ile yürütülmektedir.

Teklif Al