Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Firmalarda oluşan atıkların Çevre Mevzuatı kapsamında; beyan işlemlerinin yapılması, atık yönetim planının oluşturulması, atıkların minimizasyonu, taşınması, depolanması, geri kazanım ve bertaraf edilmesi işlemlerini kapsayan sürecin tümü çevre yönetiminin önemli bir bileşeni olan atık yönetimini ifade etmektedir

Atık Yönetimi Kapsamında;

Firmalarda, çalışan tüm personele eğitimler verilerek atık bilinci aşılanmaktadır. Uzman ekibimiz ve atık bilincine sahip personellerle firma içerisinde oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanmaktadır. Atıkların tehlikeli ve tehlikesiz olarak ayrıştırılmasının yanı sıra, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar da kendi içlerinde kategorilere ayrılarak daha düzenli şekilde depolanmaktadır. Kaynağında ayrıştırılan ve geçici depolama alanlarında biriktirilen bu atıklar, ekonomik değerler göz önünde bulundurularak, çözüm ortaklığı yaptığımız lisanslı firmalara veya uygun lisanslı firmalara satılarak, geri dönüşüm ve bertaraf sağlanmaktadır. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör ise, tüm bunlar yapılırken atık mevzuatına uygun hareket edilmesi ve firmanın atık mevzuatına tam uygun hale getirilmesidir.

Sistem Mühendislik olarak;

 • Tesiste ortaya çıkan tüm atıkları tanımlama ve kaynaklarınının belirlenmesi,
 • Tesiste çıkan atıkların envanterinin çıkarılması, (Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre Atık Kodlarının Belirlenmesi),
 • Atıkların oluşum sıklığının ve miktarlarının tespit edilmesi,
 • Çıkan atıkların kaynağında azaltılması,
 • Bu atıkların hangi mevzuata tabi olduğu, nasıl toplanması, taşınması, geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususların belirlenmesi,
 • Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması için bu atıkların oluştuğu yerlere yeterli büyüklükte ve sayıda atığın türüne ve niteliğine uygun konteynerların konulması,
 • Kaynağında farklı konteynerlarla ayrı olarak toplanan atıkların tesis içerisinde güvenli ve mevzuata uygun şekilde geçici depolanması/etiketleme çalışmalarının yapılması,
 • Tesiste atık sorumlusunun belirlenmesi,
 • Başta atık sorumlusu olmak üzere tüm personele atık yönetimi konusunda eğitim/bilgi verilmesi çalışmaları,
 • Yapılan tüm işlemlere ait kayıtların düzenli olarak tutulması,
 • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Bakanlığa Onaylattırılması
 • Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması,
 • Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların nihai bertarafının sağlanması,
 • Çevre Takviminde belirtilen zaman dilimlerinde ilgili atıklarla ilgili beyanların ve bildirimlerin yapılması vb.

İş ve işlemlerinin özverili bir şekilde yerine getirmekteyiz.

Teklif Al