Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından 30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre, 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, “Ek-1 ve Ek-2 listesindeki işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. ” İbaresi yer almaktadır

Söz konusu yönetmelikler kapsamında firmamız, işletmenizi Ek-1 ya da Ek-2 listesinde hangi kategoride olduğunu belirleyerek; yönetmeliklerde belirtilen sürelerde tecrübeli çevre görevlilerimizi görevlendirmekte ve firmanız için yapılması gereken çevre ile ilgili yasal işlemleri gerçekleştirilmektedir.

SİSTEM MÜHENDİSLİK, danışmanlık hizmeti vermekte olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi” almış kuruluşlardandır.

Danışmanlık hizmeti kapsamında yaptığımız işler aşağıdaki gibidir;

 • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması,
 • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması,
 • Geçici Faaliyet Belgelerinin (GFB) Alınması,
 • Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması,
 • Teknik Uygunluk Raporlarının Alınması,
 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alınması,
 • Yıllık İç Tetkik Raporlarının Hazırlanması,
 • Aylık Yapılan Saha Ziyaretleri Sonrası Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis/Çevre Durum Raporlarının Hazırlanması,
 • Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Yetkililerine ve Çalışanlara Yönelik Eğitim Çalışmalarının Yapılması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan/Bildirimlerin Yapılması,
 • Atıksu İçin Proje Onay/Muafiyeti Alınması,
 • Kütle Denge Tablolarının Doldurulması,
 • ÇED Görüş Yazılarının Alınması,
 • Yetkili Makam Tarafından Yapılacak Planlı veya Haberli Denetimler Sırasında İşletmede Hazır Bulunmak, İstenen Bilgi ve Belgeleri Sağlamak,
 • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasına Yönelik Planlama ve Eğitim Hizmetlerinin Yapılması,
 • Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler, danışmanlık, evrak hazırlama, iş takibi, resmi kurum/kuruluşlar ile iletişim gibi tüm çalışmaları firmanız adına uzman ekibimiz ile yönetilir.

Teklif Al