Balık Çiftlikleri İçin Çevresel Yönetim Planı

Balık Çiftlikleri İçin Çevresel Yönetim Planı

Balık çiftliklerinin kurulmasının sakıncalı olacağı hassas yerlerin tespit edilmesi, deniz çevresine olan etkilerin izlenerek gerekli tedbirlerin alınması ve çevresel yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 28.10.2020 tarih ve 31288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği, yayımlanmış ve yayımı tarihi itibariyle de yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 25.02.2021 tarih 36855019-140 sayılı Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Genelgesi yayımlanmış olup yönetmeliğin uygulama esasları bu doğrultuda belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre kurulması planlanan ve halihazırda mevcut olan balık çiftlikleri 'Çevresel Yönetim Planı' hazırlatmak; kapasiteleri doğrultusunda, ilgili idari kuruluşa (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunmak, Uygunluk Belgesini almak ve bu belgelerini periyodik olarak yeniletmekle yükümlüdürler.

Buna ek olarak balık çiftlikleri, yönet ve genelge koşullarına göre deniz ortamına olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla her yıl yapılan ölçüm ve değerlendirmelerin yer aldığı 'Balık Çiftliği İzleme Raporu' hazırlatmakla da yükümlüdürler.

Yönetmelik ve genelgede bahsedilen 'Çevresel Yönetim Planı' ve 'Balık Çiftliği İzleme Raporu' bakanlık tarafından eğitime tabii tutularak, yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları ve uzmanları tarafından hazırlanmalı ve süreç yönetimi yapılmalıdır.

Teklif Al