Harita Hizmeti

Harita Hizmeti

 • Plankote Yapımı
 • Şeritvari Harita Yapımı
 • Kadastral Harita Yapımı
 • Kamulaştırma Haritaları Yapımı
 • Maden Haritaları
 • İmar Uygulaması (18.Madde)
 • İfraz / Ayırma
 • Tevhid/Birleştirme
 • Yola Terk / Yeşil Alana Terk / Parka Terk / İhdas
 • İmar Yollarının Profil Ve Planalarının Projelendirilmesi
 • Arazi Ve Arsa Ölçüm İşlemleri
 • Hobi Bahçesi Tasarımı Ve Ölçüm İşlemleri
 • İdari Yoldan Maliye Hazinesi Tescil İşlemleri (Kiralama/Satın Alma)
 • Çeşitli Kurumların Görüş Ve İzin İşlemleri
 • Aplikasyon İşlemleri
 • Yol Projelendirme
 • Harfiyat/Kübaj Hesaplama Ve Raporlama
 • Döküm Sahaları Projelendirme
 • İmalat, Üretim Vb. Hakedişleri
 • Kolon, Temel,Duvar Aplikasyonları
 • Kot Tespiti Ve Takibi
 • Kazı, Dolgu Kübaj Hesabı
 • Peyzaj, Park,Bahçe Projelerinin Sahaya Uygulanması
 • Tus Belgesi Hazırlama
 • Fenni Mesuliyet
 • Vaziyet Planı

Teklif Al